Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne GOPS w Krościenku Wyżnym udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne powinny być doręczane za pomocą ESP, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adres:

 

/gopsKW/SkrytkaESP

 

lub przez formularz:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

 

Korzystanie z systemu możliwe jest po bezpłatnym założeniu konta w systemie ePUAP.

Dokumenty przesyłane za pomocą ESP muszą być podpisane bezpłatnym profilem zaufanym ePUAP lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Po złożeniu dokumentu elektronicznego Interesant otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

 

Instrukcja

Sposób korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej opisany został na stronie  http://epuap.gov.pl

 

Akceptowane formaty dokumentów

W Elektronicznej Skrzynce Podawczej akceptowane są formaty dokumentów elektronicznych wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766):

·        dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne:

.rtf (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,

.pdf (Portable Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader,

.doc dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,

.odt (Open Document), dokumenty w formacie Open Office,

·        pliki graficzne:

.jpg (.jpeg),

.gif,

.tif (.tiff),

·        pliki skompresowane:

.zip format kompresji plików ZIP,

.rar format kompresji plików RAR.